Jun 19, 2010
annoyed
Jun 18, 2010
dizzy, fuzzy
Jun 18, 2010
wierd
Jun 17, 2010
=/
Jun 16, 2010
anxious
Jun 16, 2010
sleepy, sluggish, sticky

Jun 15, 2010
=/, = |
Jun 15, 2010
resigned
Jun 14, 2010
weak
Jun 14, 2010
fuck'n, frustrated, dumb
Jun 13, 2010
lethargic, light headed, lost
Jun 13, 2010
tired, dizzy, dumb

Jun 12, 2010
hot, sticky
Jun 12, 2010
lost, exhausted
Jun 11, 2010
annoyed . f big mouth w l, apprehensive, stressed, hot, irritated
Jun 11, 2010
worry, pained, :.(
Jun 10, 2010
thirsty, tired, sticky, anxious, apprehensive, avoidant, better, calm, uncomfortable, tense
Jun 10, 2010
mixed feelings

Jun 09, 2010
frustrated
Jun 09, 2010
avoidant, light headed
Jun 08, 2010
dumb, elsewhere, lazy, avoidant
Jun 08, 2010
anxious, dont know, ok, hot
Jun 07, 2010
ok
Jun 07, 2010
dont know

Jun 06, 2010
helpless
Jun 06, 2010
ok
Jun 05, 2010
dont know, worry, worse, = (
Jun 04, 2010
satisfied, =/
Jun 04, 2010
responsibility
Jun 03, 2010
wierd